ಸ್ವರಬದ್ಧ, ತಾಳಬದ್ಧ ನಾಡಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ

Rs 1000.00 Rs 99.00
Product Highlights

ಸ್ವರಬದ್ಧ, ತಾಳಬದ್ಧ ನಾಡ ಗೀತೆಗಳು 

 • ಸ್ವರಬದ್ಧ 
 • ರಾಗಬದ್ಧ 
 • ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. 
 • ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆರಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
 • ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿರಿ.
Add to Wishlist

ನಾಡ ಗೀತೆಗಳು: 

 • ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 
 • ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ 
 • ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ 

ಡಾ. ಕೆ. ಎಸ. ನಿಸ್ಸಾರ್ ಅಹಮದ್,  ಡಾ. ಡಿ ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ ಹಾಗು ಕುವೆಂಪುರವರು ರಚಿಸಿದ ನಾಡಗೀತೆಗಳ ನೋಟೇಷನ್ ಈ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಬಹುದು. 

 • Login to my Website to get Free E-Book of "Beginner Guide to Excel Keyboard and Harmonium".
 • For Other E-Books Place your Order.
 • You will recieve that perticular E-Book within 24 Hours in PDF Form. 
 • You will get a Password to open that particular E-Book.
 • As it is an E-Book No Return and No Exchange.
Logo

BE THE FIRST TO KNOW

Subscribe to the Porto eCommerce newsletter to receive timely updates from your favorite products.